Aká je pravdepodobnosť zrážky Zeme s meteoritom, alebo iným vesmírnym telesom? Máme sa báť invázie mimozemšťanov, ktorí nás prídu kolonizovať, alebo dokonca už medzi nami aj pôsobia? Je paradoxné, že ľudia sú ochotní skôr veriť rôznym katastrofickým scenárom z oblasti SCI-FI ako jednoznačnej biblickej správe o vyvrcholení svetových dejín. Ježiš Kristus jasne povedal, že sa na našu planétu opäť vráti. Záznam v Biblii obsahuje niekoľko nepopierateľných detailov o tejto udalosti, ktoré by sme mali poznať. Je to totiž jediný scenár konca, ktorý sa pre každého človeka môže stať happyendom, nie katastrofou. Udalosti, ktoré okolo seba sledujeme odštartujú vyvrcholenie svetových dejín. Naša generácia má šancu byť pri tom! Preto Biblia viac ako o čase, hovorí o našej osobnej príprave na vesmírne stretnutie.

Čo živí náboženský fanatizmus, falošných mesiášov, radikálov a fundamentalistov? Naša spoločnosť sa vzdala kresťanských hodnôt. Formalizmus v mnohých tradičných cirkevných spoločenstvách nedokáže naplniť prirodzenú túžbu ľudí po úprimnej nefalšovanej viere. Milióny Európanov sú opantaní okultizmom a skúšajú na sebe všetky možné aj nemožné praktiky, v snahe dosiahnuť nadprirodzené zážitky. Zakladatelia siekt a tajných spolkov svojimi manipulatívnymi metódami získavajú stále viac nadšených nasledovníkov. Ako ochrániť vlastné deti pred vplyvom siekt? Prečo Biblia tak jednoznačne varuje pred všetkými formami okultizmu? A čo povedal Ježiš Kristus o náboženskom fanatizme v súvislosti s poslednou dobou? To sú dôležité otázky, ktoré naozaj stoja za preštudovanie.

Má 12 a už bol svedkom 10 000 vrážd a brutálnych trestných činov. Nie je mladistvý delikvent – zatiaľ. Je to len bežné dieťa vyrastajúce pred obrazovkou v našich rodinách. V akej dobe to žijeme? Po 11 septembri sa hovorilo: „Svet už nikdy nebude taký, ako bol predtým!“ Atmosféra strachu sa v nebývalej miere šíri v každej oblasti sveta. Kde sa ešte môžeme cítiť bezpečne? V lietadle? v Metre? Autobuse, alebo v divadle? Sú vaše deti bezpečné v škole? V 20. storočí sa rozšíril liberalizmus, došlo k strate tradičných hodnôt, čo vyústilo do všeobecnej krízy autorít. Ako reakcia nastúpil extrémizmus, fundamentalizmus a terorizmus. Prejavuje sa pri riešení politických, národnostných a náboženských sporov, ale aj v bežných medziľudských vzťahoch. V tejto lekcii predstavíme, čo hovorí Biblia o koreňoch zločinnosti a dôsledkoch jej šírenia na spoločnosť v poslednej dobe.

Vyberte si, na čo chcete zomrieť! Infarkt? Rakovina? AIDS? SARS? Alebo ešte niečo horšie, čo sa vedcom v laboratóriách vymklo z rúk?
V minulosti sme mali pocit, že lekárska veda postupne nachádza príčiny rôznych chorôb a lieky na ne. Očkovanie a lekárske opatrenia skutočne ochránili civilizáciu pred chorobami, ktoré sme nazývali „metlami ľudstva“. Zdalo sa, že je len otázkou času, kedy budú ľudia zdraví a vitálni až do vysokého veku. V súčasnosti zápasíme s tzv. „civilizačnými chorobami“, ako sú srdcovocievne ochorenia a rakovina, ktoré bez výstrahy kosia skoro každého druhého obyvateľa rozvinutých krajín. Okrem toho je tu stála hrozba pandémií, ktoré sa môžu vďaka prepojeniu sveta veľmi rýchlo rozšíriť. V tejto súvislosti je zaujímavé si všimnúť aj lekárske a hygienické zásady, ktoré predbehli svoju dobu o viac ako 4000 rokov a sú zaznamenané v Biblii. Prečo kresťania tak málo hovoria o tom, ako si uchovať dobré zdravie?

Za posledné desaťročie sme svedkami takého rastu nadprodukcie potravín, že počet hladujúcich vo svete stále rýchlejšie stúpa! Ako je možné, že v dobe, keď sme za niekoľko hodín schopní dopraviť čokoľvek na ľubovoľné miesto zemegule, nie sme schopní zabezpečiť základnú výživu všetkých obyvateľov sveta? Na jednej strane dotujeme farmárov, aby znížili produkciu potravín, lebo nevieme čo s poľnohospodárskymi prebytkami. Na druhej strane sveta hladujú milióny ľudí. Najviac trpia deti. Obyvatelia severnej pologule zápasia s obezitou, na opačnej strane sveta zase s podvýživou! Čomu vďačím za to, že som sa narodil práve v tejto časti sveta? V tejto lekcii vám predstavíme 7 najčastejších mýtov o príčinách hladu a zamyslíme sa aj nad našou osobnou zodpovednosťou za stav sveta, v ktorom žijeme.

Globalizácia nás premenila na jednu svetovú dedinu. Svetová ekonomika je natoľko prepojená, že finančné problémy jednej krajiny vyvolali celosvetovú ekonomickú krízu. Následkom je nebývalý rast nezamestnanosti. Aj veľké a stabilné firmy zrazu začali prepúšťať tisíce zamestnancov. Obrovská armáda ľudí bez práce hrozí zhoršením sociálnej situácie aj v krajinách, ktoré sa dlhodobo považovali za stabilné. Dôsledky prichádzajú nečakane rýchlo. Nikto dnes nie je schopný odhadnúť, ako to zasiahne bohaté a následne tie najchudobnejšie krajiny. Hovorí sa, že táto kríza bude mať ešte horšie dôsledky, ako veľká hospodárska kríza v 30-tych rokoch 20. storočia. Je to len normálny, cyklicky sa opakujúci jav, alebo sa máme obávať celosvetového kolapsu ekonomiky, ktorý vyvolá nepokoje, medzinárodné konflikty a rozpútanie novej svetovej vojny s katastrofickými následkami? Čo o tom hovorí Biblia?

Na konci 2. svetovej vojny sa spýtali vedca:
„Aké zbrane sa podľa vás budú používať v 3. svetovej vojne?“
„Aké zbrane sa použijú v 3. svetovej vojne, to presne neviem. Ale vo 4. svetovej to budú zaručene kamene!“
Vojny vždy boli aj budú – tvrdia niektorí. Svetové dejiny naozaj akoby boli dejinami vojen. Začalo to prvou bratovraždou, bojovali kmene v Mezopotámii, Egypťania, Babylončania, Peržania, Gréci aj Rimania. Celý stredovek bol plný vojen a krviprelievania. Kolonizácia sveta sa spájala s vyvražďovaním pôvodného obyvateľstva. Vojny sú dodnes v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike… Dve svetové vojny vyústili do studenej vojny a pretekov v jadrovom zbrojení. Atómový arzenál súčasnosti má potenciál niekoľkonásobne zničiť celú našu planétu. Zdá sa, že sedíme na sude s pušným prachom. Pri pohľade na následky nezmyselných vojen sa ľudia často pýtajú: Ak je Boh dobrý, prečo je svet taký zlý? Kde sa vôbec vzalo zlo vo vesmíre? Ako na tieto otázky odpovedá Pán Boh v Biblii?

Kam sme to dotiahli a Eko ďalej? Ktosi múdry povedal: „Jediný spoľahlivý spôsob, ako vrátiť planéte ekologickú rovnováhu, je okamžite vyhubiť ľudstvo!“ Sme ešte schopní zabrániť našej ekologickej samovražde? Zvládne to príroda? Naša krásna modrá planéta je jedinečný zjav vo vesmíre! Široko-ďaleko nie je podobná, kde by boli také ideálne podmienky pre život bytostí ako sme my. V tejto lekcii si ukážeme, aké bolo pôvodné postavenie a poslanie človeka, ako ho my ľudia využívame, alebo skôr zneužívame. Ako vedci hodnotia súčasný stav životného prostredia? Tieto zistenia porovnáme s výrokmi Biblie a proroctvami, ktoré hovoria o prírode v závere ľudských dejín.

Od určitého času sa v svetovej kinematografii objavil nový žáner – katastrofické filmy. Je to len módna vlna? Alebo tento žáner priamo kopíruje atmosféru a vývoj v súčasnej spoločnosti? Prečo živíme priemysel na šírenie strachu z budúcnosti? Je to všetko len ďalší obchodný ťah, alebo nám naozaj ide o krk? V tejto lekcii si pripomenieme, s akými rôznymi katastrofickými scenármi zániku ľudskej spoločnosti sa dnes stretávame. Čo nám hrozí podľa vyjadrenia súčasných vedcov? Chceme sa však pozrieť aj na najznámejšie výroky Ježiša Krista, ktoré sú o tejto téme zaznamenané v Biblii. Ak budeme pozornými čitateľmi, nemôže nám uniknúť, že podobnosť s našou dobou naozaj nie je len náhodná…

Kurzy pre život © 2017
Top