5

Homo homini lupus


Za posledné desaťročie sme svedkami takého Za posledné desaťročie sme svedkami takého rastu nadprodukcie potravín, že počet hladujúcich vo svete stále rýchlejšie stúpa! Ako je možné, že v dobe, keď sme za niekoľko hodín schopní dopraviť čokoľvek na ľubovoľné miesto zemegule, nie sme schopní zabezpečiť základnú výživu všetkých obyvateľov sveta? Na jednej strane dotujeme farmárov, aby znížili produkciu potravín, lebo nevieme čo s poľnohospodárskymi prebytkami. Na druhej strane sveta hladujú milióny ľudí. Najviac trpia deti. Obyvatelia severnej pologule zápasia s obezitou, na opačnej strane sveta zase s podvýživou! Čomu vďačím za to, že som sa narodil práve v tejto časti sveta? V tejto lekcii vám predstavíme 7 najčastejších mýtov o príčinách hladu. Zamyslíme sa aj nad našou osobnou zodpovednosťou za stav sveta, v ktorom žijeme.