4

Globálna finančná kríza


Globalizácia nás premenila na jednu veľkú svetovú dedinu. Svetová ekonomika je natoľko prepojená, že finančné problémy jednej krajiny vyvolali celosvetovú ekonomickú krízu. Následkom je nebývalý rast nezamestnanosti. Aj veľké a stabilné firmy zrazu začali prepúšťať tisíce zamestnancov. Obrovská armáda ľudí bez práce hrozí zhoršením sociálnej situácie aj v krajinách, ktoré sa dlhodobo považovali za stabilné. Dôsledky prichádzajú nečakane rýchlo. Nikto dnes nie je schopný odhadnúť, ako to zasiahne bohaté, a následne tie najchudobnejšie krajiny. Hovorí sa, že táto kríza bude mať ešte horšie dôsledky ako veľká hospodárska kríza v 30-tych rokoch 20. storočia. Je to len normálny, cyklicky sa opakujúci jav, alebo sa máme obávať celosvetového kolapsu ekonomiky, ktorý spôsobí koniec našej civilizácie? Čo o tom hovorí Biblia?