7

Terorizmus


Má dvanásť a už bol svedkom 10 000 vrážd a brutálnych trestných činov. Nie je mladistvý delikvent – zatiaľ. Je to bežné dieťa vyrastajúce pred obrazovkou v našich rodinách. V akej dobe to žijeme? Po 11. septembri sa hovorilo: „Svet už nikdy nebude taký, ako bol predtým!“ Atmosféra strachu sa v nebývalej miere šíri v každej oblasti sveta.

20. storočie poznamenal liberalizmus. Došlo k strate tradičných hodnôt, čo vyústilo do všeobecnej krízy autorít. Ako reakcia na tento nastúpili extrémizmus, fundamentalizmus a terorizmus, ktoré sa prejavujú pri riešení politických, národnostných a náboženských sporov, ale aj v bežných medziľudských vzťahoch. V tejto lekcii predstavíme, čo hovorí Biblia o koreňoch zločinnosti a jej dôsledkoch na spoločnosť v poslednej dobe.