1

Ktorý z katastrofických scenárov si vyberiete?


Od určitého času sa vo svetovej kinematografii objavil nový žáner – katastrofické filmy. Je to len módna vlna? Alebo tento žáner priamo kopíruje atmosféru a vývoj v súčasnej spoločnosti? Prečo živíme priemysel na šírenie strachu z budúcnosti? Je to všetko len ďalší obchodný ťah, alebo nám naozaj ide o krk? V tejto lekcii si pripomenieme, s akými rôznymi katastrofickými scenármi zániku ľudskej spoločnosti sa dnes stretávame. Čo nám hrozí podľa vyjadrenia súčasných vedcov? Chceme sa však pozrieť aj na najznámejšie výroky Ježiša Krista, ktoré sú o tejto téme zaznamenané v Biblii. Ak budeme pozornými čitateľmi, nemôže nám uniknúť, že podobnosť s našou dobou naozaj nie je len náhodná…

Fenomén katastrofických filmov

Skutočný rozmach tohto žánru začal v 70. rokoch v súvislosti s otvorením diskusií o globálnych problémoch ľudstva.

Niekoľko príkladov katastrofických scenárov, ktoré našli svoje filmové stvárnenie:

 • zničenie planéty ohňom (Fire v r.1901 – jeden z najstarších katastrofických filmov)
 • zrážka s vesmírnym telesom (When worlds Collide 1950)
 • atómová vojna (Miracle mile…)
 • invázia mimozemšťanov (War of the worlds, ET mimozemšťan, Blízke stretnutie tretieho druhu, Deň nezávislosti…)
 • pandémia smrteľnej choroby (I am The Legend…)
 • vyhasnutie slnka (Sunshine…)
 • zemetrasenie (San Francisco…)
 • tsunami (Dobrodružstvo Poseidonu…)
 • globálne otepľovanie (The Day After, The Ice Age…)

Prečo sú katastrofické filmy také populárne? Prečo sa dostal tento žáner aj do rozprávok pre deti? Dokážeme rozoznať, čo je ešte fikcia a čo už neúprosná realita?

Počas natáčania katastrofického filmu o globálnom otepľovaní „THE DAY AFTER“ sa udiali viaceré zaujímavé udalosti:

 • marec 2002 – točili uvoľnenie obrovského ľadovca – došlo k odlomeniu ľadovca „Larsen B“, ktorý tvorí ľadová masa s rozlohou 13 500 km2
 • júl 2002, Čína – smrtiace krupobitie, 25 mŕtvych
 • august 2002, Európa – záplavy storočia, 108 mŕtvych
 • november 2002, USA – za 1 deň 75 tornád
 • natáčanie v Montreale – celé 4 mesiace rekordnej zimy pod -25ºC
 • február 2004 – vyhlásenie Pentagonu – ohrozenie národnej bezpečnosti klimatickými zmenami

Producenti filmu Gordon, Emmerich a Nachmanoff napísali: „Chceli sme vytvoriť fantastický letný film, ktorý by mohol ľudí nielen pobaviť, ale zároveň trochu informovať. Skoro sme natočili dokumentárny film…“ Dôsledky bombardovania ľudí informáciami o katastrofách priniesli svoje ovocie – na jednej strane šírenie strachu, a súčasne šírenie letargie. Ľudia sa voči dianiu v spoločnosti stávajú apatickí, pokiaľ sa to netýka ich osobne. Ak sa ich to dotýka osobne, reagujú neprimerane a podráždene, ba až fanaticky.

Čo hovoria vedci dnes?

Existujú reálne hrozby sebazničenia ľudstva, tzv. vedecké katastrofické scenáre. Globalizácia spôsobila také vzájomné prepojenie sveta, že všetko sa dotýka všetkých. Každá ekologická, finančná, energetická, zdravotná alebo vojensko – politická kríza chtiac – nechtiac ovplyvňuje celý svet. Preto sme začali tieto problémy nazývať „Globálne problémy ľudstva“ Bod zlomu v dejinách nastal, keď sme zistili, že  dnes nás súčasne ohrozuje niekoľko globálnych hrozieb, ktoré na seba nadväzujú a môžu spôsobiť „dominový efekt“ a tým kolaps celého systému.

Najvážnejšie globálne hrozby, ako ich definujú súčasní vedci (zoradené náhodne):

 • vojny – atómové zbrane v rukách radikálov
 • zrútenie svetovej ekonomiky
 • napätie medzi národmi – politická nestabilita
 • hlad a podvýživa
 • choroby – hrozba pandémie
 • zemetrasenia – zvýšenie tektonickej aktivity zeme
 • vyčerpanie energetických zdrojov, kolaps energetiky
 • ekológia – zmeny klímy, globálne otepľovanie
 • kriminalita a morálny úpadok spoločnosti
 • náboženský fanatizmus vo všetkých formách
 • nebezpečenstvo z vesmíru – hrozba zrážky s vesmírnym telesom

Najsmutnejšie na tom je, že každý vie o uvedených hrozbách, ale tvárime sa, že sa nás to netýka! Vedci na konferenciách upozorňujú na závažnosť týchto hrozieb. Politici sa zdráhajú čo len podpísať nejaké dokumenty, ktorými by sa zaviazali k radikálnej zmene. Ľudstvo na varovania nereaguje žiadnymi serióznymi opatreniami, ktoré by boli naozaj schopné niečo zmeniť. Nie je ochota vzdať sa vysokého životného štandardu alebo rýchleho zisku v záujme záchrany planéty.

Čo na to hovorí kresťanstvo?

Medzi kresťanmi sa stretávame so štyrmi základnými postojmi k otázke globálnych problémov ľudstva:

 • To nie je otázka viery, preto kresťanstvo tieto problémy nemusí riešiť.
 • Fanatické strašenie katastrofickým koncom sveta pri každej výnimočnej situácii.
 • Je to osud, nič na tom nemôžeme zmeniť, treba to jednoducho prijať.
 • Plnia sa prorocké predpovede Biblie o blízkom návrate Ježiša Krista.

Chcete poznať postoj Ježiša Krista?

Evanjelium Matúša v 24. kapitole a Lukáša v 21. kapitole zaznamenáva tzv. malú apokalypsu. Je to Kristova odpoveď na otázku učeníkov, čo bude znamením konca sveta a druhého príchodu Ježiša Krista. Stojí za to preštudovať si túto pasáž Biblie a porovnať ju so situáciou dnešného sveta. Ak budeme pozornými čitateľmi, nemôže nám uniknúť, že podobnosť naozaj nie je len náhodná…

Matúš 24. kapitola: „Keď sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Ježiš im odpovedal…“

Ježiš Kristus – r.33/34 (Mat 24 kap. Luk 21 kap.) Vedci – začiatok 21. stor.
Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Vojny – atómové zbrane v rukách radikálov.
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, Napätie medzi národmi – ekonomická a politická nestabilita.
miestami budú hladomory Hlad a podvýživa, choroby, hrozba pandémie.
a zemetrasenia. Zemetrasenia, zvýšenie tektonickej aktivity zeme, podmorské zemetrasenia a tsunami.
Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku Vyčerpanie energetických zdrojov, kolaps energetiky a kríza ekonomiky.
z burácania mora a vlnobitia. Ekológia – zmeny klímy, globálne otepľovanie, podmorské zemetrasenia a tsunami.
Potom vás vystavia súženiu a budú vás vraždiť… Budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kriminalita a morálny úpadok spoločnosti.
Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus – Mesiáš. A mnohých zvedú.
Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné aj vyvolených.
Náboženský fanatizmus, radikalizmus vo všetkých formách. Rozmach siekt a okultizmu.
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú chvieť. Nebezpečenstvo z vesmíru – hrozba zrážky z vesmírnym telesom alebo meteorickým rojom.

„Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi…“

Odkiaľ to Kristus vedel?

Pri posolstve, ktorého autorom je Ježiš Kristus, sa stretáme s fenoménom nadprirodzeného zdroja poznania. Boh, ktorý stvoril čas, je nadčasový. Biblia je nadčasová kniha, obsahuje informácie priamo od Boha. Vedci sa vo svojich predpovediach – na rozdiel od Biblie – veľakrát mýlili a museli ich korigovať.

Je pravda, že Boh tají pred ľuďmi svoje zámery so svetom?

Biblia hovorí:

„Veru neurobí Hospodin Pán nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom.“ Amos 3,7

Boží zámer je, aby sme poznali budúcnosť. Preto ju nechal zapísať. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme sledovali situáciu vo svete okolo nás a porovnávali ju s prorockými predpoveďami zaznamenanými v Biblii.

Čo všetko robia ľudia preto, aby sa dozvedeli budúcnosť?

Poznať budúcnosť bola odveká túžba ľudí. Tento fenomén akoby znovu prežíval renesanciu. Ľudia sú zo zvedavosti schopní nechať si veštiť z ruky, kávy, olova, nechať si predpovedať z krištáľovej gule, čítajú horoskopy, skúmajú hviezdy, majú tajomné spojenia so svetom duchov, venujú sa okultizmu, mágii, špiritizmu, študujú utopistické prognózy…

Len neprijímajú informácie priamo od Boha!

Čo na to hovorí Biblia?

Médiá šíria strach, vyvolávajú paniku, alebo budujú v ľuďoch letargiu. Ako to pôsobí na vás osobne? Čo prežívate, keď rozmýšľate o budúcnosti? Cítite strach, alebo nádej?

Biblia

 • Vyzýva sledovať dianie vo svete okolo seba.
 • Detailne opisuje globálne hrozby a označuje ich ako “znamenia doby konca”.
 • Neprezentuje žiaden katastrofický scenár konca sveta, ktorý by viedol k zániku ľudskej civilizácie.
 • Uisťuje, že záver dejín sveta nie je v rukách ľudí, ale v rukách Boha.
 • Biblia prináša do sveta neistoty nádej a istotu.
 • Ponúka ľuďom reálne východisko z globálnych problémov sveta.
 • Predstavuje Boha Stvoriteľa, ktorý urobil všetko pre záchranu ľudstva a modrej planéty.

Biblia predpovedá, že v záverečnej fáze svetových dejín sa bude šíriť atmosféra strachu:

„Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.“ Luk 21,25-27

Biblia však dodáva, že záverečné udalosti nevyvrcholia totálnou katastrofou, ale stretnutím s Ježišom Kristom, ktorý sa vráti na Zem, aby opäť nastolil pokoj a rovnováhu:

„Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblakoch s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ Luk 21,28

K tým istým udalostiam môžeme zaujať dva úplne protichodné postoje:

 1. Byť vystrašení na smrť – ak udalosti sú pre nás znamením katastrofického konca.
 2. Sledovať dianie so vzpriamenou hlavou – ak veríme, že sú to znamenia blízkeho stretnutia tretieho druhu!

Bohu veľmi záležalo na tom, aby práve v otázkach záveru svetových dejín ľudia mali všetky dostupné informácie. Preto je téma Kristovho druhého adventu najčastejšia téma biblických výrokov. My ľudia už nie sme schopní globálne problémy vyriešiť a svojím úsilím zastaviť hrozbu celosvetovej katastrofy! Potrebujeme zásah zvonka – zhora – priamo od Stvoriteľa. Ľudstvo už stratilo ilúzie z komunizmu, aj z kapitalizmu. Obidva systémy sú založené na rovnakom sebectve, ktoré rozožiera spoločnosť ako rakovina. Lakomstvo mocných nedovolí zastaviť samovražedný proces ničenia planéty. Keby Boh nezasiahol, my sa naozaj zničíme! Reálne sme to schopní urobiť hneď niekoľkými spôsobmi. Ba dokonca sme tento samovražedný proces už spustili a nevieme ho zastaviť!

Prečo sa ako veriaci nemusíme báť katastrofického konca sveta?

 • Beh svetových dejín ovláda Boh, nie fanatickí ľudia.
 • Doteraz sa naplnili všetky proroctvá o vývoji svetových dejín tak, ako ich Boh nechal zapísať do Biblie.
 • Ak sa naplnilo všetko doteraz, je logické, že sa naplnia aj tie posledné predpovede zaznamenané v Biblii.
 • Posledná udalosť našich dejín nebude katastrofické sebazničenie, ale návrat Ježiša Krista.
 • Boh zasiahne práve v hodine dvanástej, aby zabránil katastrofe.
 • To, čo sa dnes deje, je pozitívnym signálom potvrdzujúcim slová Ježiša Krista.

Odporúčame vám, aby ste si súčasne s touto lekciou preštudovali priamo z Biblie 24. kapitolu evanjelia Matúša a 21. kapitolu evanjelia Lukáša.

2. O 5 min 12, alebo 12:10?Každá lekcia tohto korešpondenčného kurzu je detailnejšie zameraná na jeden z globálnych problémov ľudstva. Prinášame vám základné informácie z oblasti vedy a porovnáme ich s posolstvom Biblie. V budúcej lekcii O 5 minút 12, alebo 12:10? sa budeme venovať tomu, čo hovoria vedci a čo hovorí Biblia o ekológii. Prístupové heslo k ďalšej lekcii dostanete e-mailom po vyplnení a zaslaní kvízu.

Ak ešte nevlastníte Bibliu a zaujali vás tieto informácie, je načase, aby ste si ju zadovážili a začali študovať. Odporúčame napríklad nový slovenský ekumenický preklad Biblie, ktorý poskytuje biblický text v modernej slovenčine. (Ak potrebujete, aby sme vám zaslali Bibliu, napíšte nám to do poznámky v kvíze)

Vedomostný kvíz k lekcii

Overte si získané poznatky z tejto leckie. Lektor korešpondenčného kurzu odpovede vyhodnotí a obratom odpovie na Vaše prípadné otázky.

1.Pozeráte radi katastrofické filmy?
2.Veríte prognózam vedcov ohľadne budúcnosti?
3.Myslíte, že ľudstvu naozaj hrozí katastrofické sebazničenie?
4.Ktoré z uvedených vedeckých katastrofických scenárov sa vám zdajú najreálnejšou hrozbou?
atómová vojnamedzinárodné napätiekolaps svetovej ekonomiky hlad a podvýživachoroby – hrozba pandémiezemetrasenia – zvýšenie tektonickej aktivity zemevyčerpanie energetických zdrojov, kolaps energetikyekológia – zmeny klímy, globálne otepľovaniekriminalita a morálny úpadok spoločnostináboženský fanatizmus vo všetkých formáchnebezpečenstvo z vesmíru – hrozba zrážky s vesmírnym telesom
5.Čo cítite, keď sa zamyslíte nad našou budúcnosťou?
6.Myslíte, že Božím zámerom je, aby udalosti záveru svetových dejín ostali pred ľuďmi utajené?
7.Poslednou udalosťou dejín bude katastrofické sebazničenie celého ľudstva.
8.Biblia uisťuje, že záver dejín sveta nie je v rukách ľudí, ale v rukách Boha.
9.Je pravda, že sa doteraz naplnili všetky predpovede zaznamenané v Biblii?